Budowa drogi ekspresowej S8 – budowa ścian oporowych w systemie VIAWALL

Przy tym projekcie PRO CONSTRUCTION było odpowiedzialne za budowę ścian oporowych obiektu mostowego, w systemie ViaWall Typ B

Przedmiotem inwestycji była rozbudowa istniejącej drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej wraz z budową wezła drogowego, na odcinku od obwodnicy Zambrowa do granicy województwa. mazowieckiego. Ściany oporowe w systemie ViaWall Typ B

Inwestor: GDDKiA

Generalny wykonawca: POLAQUA Sp. z o. o.

Zobacz inne realizacje

Skontaktuj się z nami

Dane kontaktowe:
Rodzaj współpracy:
Rodzaj usługi:
Załącz pliki: Wybierz plik