Konstruktion av S8 expressväg - konstruktion av stödväggar i VIAWALL-systemet

Med detta projekt var PRO CONSTRUCTION ansvarig för konstruktionen av fästväggar i brokonstruktionen i ViaWall Typ B

Föremålet för investeringen var utbyggnaden av den befintliga riksvägen 8 till parametrarna för expressvägen tillsammans med byggandet av en vägkorsning, på avsnittet från Zambrów-förbikopplingen till gränsen till mazowieckie voivodskapet. Fästväggar i ViaWall-systemet typ B

Investerare: GDDKiA

Generalentreprenör: POLAQUA Sp. z o. o.

Se andra insikter

Kontakta oss

Kontaktuppgifter:
Typ av samarbete:
Typ av tjänst:
Bifoga filer: Välj en fil