Konstruktion av brokonstruktioner för byggandet av DW 676-vägen

Med detta projekt var PRO CONSTRUCTION ansvarig för byggarbetena vid brokonstruktionerna.

Projektet är beläget i Podlasie voivodship, Białystok län, Wasilków kommun och Supraśl kommun, från Białystok till Nowodworce, Ogrodniczki, Krasne och Supraśl. Inkluderar konstruktion och utbyggnad av DW 676 tillsammans med vägar, anläggningar, och den nödvändiga tekniska infrastrukturen i Białystok-Supraśl-sektionen tillsammans med förbikopplingen av städerna Ogrodniczki och Krasne.

Investerare: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Generalentreprenör: Budrex Kobi sp. z o. o.

Se andra insikter

Kontakta oss

Kontaktuppgifter:
Typ av samarbete:
Typ av tjänst:
Bifoga filer: Välj en fil