Uthyrning av arbetstagare

PRO CONSTRUCTION-företaget erbjuder en revolutionerande lösning för byggbranschen. Att anställa både specialiserad och icke-specialiserad personal är en lösning som är effektiv och flexibel.

Tillsynsinspektör
Byggchef
Operatör av byggutrustning
Byggnadsingenjör
Formsättning byggnadssnickare
Stålarbetare
Betongarbetare
Murare
Elinstallationsmonterare
Rörmokare
Sanitär montering
Stålkonstruktionsmontör
Jordarbetare
Byggnadsställningar
G-K (kartonggips skivor) montör
Konstruktionsmålare
Byggnadshjälpare
Takläggare
Broarbetare
Svetsare
Besiktningsman
Stenläggare
Fasadarbetare
Kakelläggare
Industriell isoleringsmontör
En annan anställd

Betygssystem

Vi vill vara säkra på att vi kommer att erbjuda dig de bästa och mest flitiga medarbetarna - det är därför vi använder ett speciellt betygssystem. Bedömningskortet gör det möjligt för oss att hålla konstant kontroll över arbetarnas kvalifikationer och engagemang. Om någon av de anställda inte uppfyller dina krav, hittar vi enkelt en ny som är bättre anpassad till dina behov. Vi erbjuder:

  • 100% nöjdhet med nya anställda
  • personal med kvalifikationer anpassade efter dina behov
  • en erfaren förman som talar engelska flytande

ALL-IN erbjudande

Vi tillhandahåller den mest kompetenta medarbetaren eller hela brigaden skräddarsydd specifikt efter dina önskemål:

  • fullständig legalisering av anställda
  • anställds utrustning
  • boende och transport av anställda till arbetsplatsen
  • transparent fakturering baserat på en fast timpris

Flexibilitet i samarbetet

Byggbranschen kännetecknas ofta av investeringsdiskontinuitet och säsongsarbete. De vanligaste problemen som byggföretag står inför är avgifter relaterade till fasta kostnader, till exempel betalningar till anställda. Vi har förberett ett specialerbjudande för att anställa arbetare per timme för sådana företag.

Vårt erbjudande är tillgängligt i hela Europa. Vi garanterar professionalism och högsta kompetens hos våra specialister, liksom det faktum att vi kommer att tillhandahålla det nödvändiga antalet personal i tid och utan begränsningar.

Vi tar över alla formaliteter relaterade till anställdas anställningsprocess, personal- och lönetjänster. Våra specialister är välkvalificerade, har omfattande erfarenhet och kunskap som uppnåtts i genomförandet av stora uppdrag som utförs av vårt företag.

Du behöver arbetstagarens?

Kontaktuppgifter: