Kontakt

Igor Ołdakowski

Sales Director

+48 730 959 959

Skontaktuj się z nami

Dane kontaktowe:
Rodzaj współpracy:
Rodzaj usługi:
Załącz pliki: Wybierz plik

Adres

PRO CONSTRUCTION GROUP
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Ul. Patriotów 220, 04-701 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  • KRS 0000781396
  • NIP 9522195645
  • REGON 38307416000000