Modulkonstruktion

Modulbyggnader är gjorda av färdiga prefabricerade element som endast är anslutna på byggplatsen.

Modulernas konstruktion är baserad på trä eller stål, men vad som är mycket viktigt är deras styrka skiljer sig inte från traditionell konstruktion. Den höga kvaliteten på de byggda byggnaderna, oberoende av väderförhållanden och en hög grad av prefabricering, vilket minskar den tid som krävs för implementering på byggplatsen, är mycket viktigt när man väljer denna teknik. Med hjälp av denna teknik kan vi utföra varje byggnad.

Hur vi arbetar

01

Granskning

Vi granskar kundens förväntningar, vi ger ärliga råd och presenterar erbjudandet

02

Planering

Vi fastställer arbetsplanen och tecknar ett avtal som är gynnsamt för båda parter

03

Genomförande

Vi kommer till genomförandet av kontraktet och tilldelar dig Projektledaren

04

Godkänande av arbeten

Vi godkänner arbete och slutför framgångsrikt vårt samarbete

Kontakta oss

Kontaktuppgifter:
Typ av samarbete:
Typ av tjänst:
Bifoga filer: Välj en fil