Armerad betongarbeten

Vår nästa specialitet är byggtjänster, vilket bäst demonstreras av våra nya projekt, dvs Warsaw Hub, Józef Piłsudski-museet, Hotell Nobu ***** i centrum av Warszawa, Sportcenter i Błonie och många andra.

Vårt företag har erfarenhet av att arbeta med formsättnigssystem från alla ledande tillverkare på marknaden, till dvs. Ulma, DOKA eller Peri, samt arbeta med självklättrande system ATR. Ta reda på mer

Hur vi arbetar

01

Granskning

Vi granskar kundens förväntningar, vi ger ärliga råd och presenterar erbjudandet

02

Planering

Vi fastställer arbetsplanen och tecknar ett avtal som är gynnsamt för båda parter

03

Genomförande

Vi kommer till genomförandet av kontraktet och tilldelar dig Projektledaren

04

Godkänande av arbeten

Vi godkänner arbete och slutför framgångsrikt vårt samarbete

Kontakta oss

Kontaktuppgifter:
Typ av samarbete:
Typ av tjänst:
Bifoga filer: Välj en fil