Tjänster för industrin

Vi är närvarande inom den kemiska, petrokemiska, värme- och energibranschen. Vi utför arbeten med konstruktion eller ombyggnad av rörledningar, alla typer av tankar eller pannor.

Våra tjänster inkluderar::

Hur vi arbetar

01

Granskning

Vi granskar kundens förväntningar, vi ger ärliga råd och presenterar erbjudandet

02

Planering

Vi fastställer arbetsplanen och tecknar ett avtal som är gynnsamt för båda parter

03

Genomförande

Vi kommer till genomförandet av kontraktet och tilldelar dig Projektledaren

04

Godkänande av arbeten

Vi godkänner arbete och slutför framgångsrikt vårt samarbete

Kontakta oss

Kontaktuppgifter:
Typ av samarbete:
Typ av tjänst:
Bifoga filer: Välj en fil