Konstrukcje żelbetowe

Zrealizujemy szkielet każdego budynku

Konstrukcje żelbetowe składają się z betonu i celowo ułożonych w nim prętów ze stali zwykłej zbrojeniowej. Wymienione materiały, dzięki przyczepności, współpracują ze sobą w tych konstrukcjach i stanowią monolityczną całość. Stal przejmuje naprężenia rozciągające, a beton naprężenia ściskające. Ponadto beton nadaje konstrukcjom określony kształt, zapewnia im odpowiednią sztywność oraz chroni stal przed szkodliwymi wpływami środowiska, w jakim pracuje konstrukcja, a także przed działaniem wysokiej temperatury, np. podczas pożaru.

Przy niewielkich wartościach sił obciążających belkę w jej przekrojach poprzecznych wystąpią naprężenia normalne o rozkładzie liniowym, przy czym w strefie górnej będą to naprężenia ściskające, a w strefie dolnej — rozciągające. Jeżeli podczas zwiększania obciążenia naprężenia w strefie rozciąganej (dolnej) osiągną wartość równą wytrzymałości betonu na rozciąganie, to w belce betonowej powstanie rysa i nastąpi nagłe (kruche) zniszczenie (złamanie) belki. Ze względu na to, że wytrzymałość betonu na rozciąganie jest 10-15-krotnie mniejsza niż na ściskanie, wytrzymałość strefy ściskanej w belce betonowej może być wykorzystywana jedynie w 7- 10%. 

Jeżeli w rozciąganej strefie belki zostaną umieszczone pręty stalowe, to po osiągnięciu przez naprężenia w tej strefie wartości równej wytrzymałości betonu na rozciąganie również powstaną pierwsze rysy, ale belka nie ulegnie zniszczeniu (złamaniu). Naprężenia rozciągające, po zarysowaniu strefy rozciąganej, będą przejmować współpracujące z betonem pręty stalowe.

Taka belka może być dalej obciążana, choć będzie następowało zwiększanie rozwarcia rys, a ponadto będą pojawiały się nowe rysy: prostopadle do osi w strefie największych momentów zginających oraz ukośne w strefach przypodporowych, w których występują największe siły poprzeczne. Ocenia się, że w chwili powstania pierwszych rys w belce żelbetowej obciążenie wynosi 15 -25% obciążenia powodującego jej zniszczenie.

Firma Pro Construction wykonuje konstrukcje żelbetowe. Naszym atutem jest doświadczona, zdyscyplinowana załoga, wyspecjalizowana w wykonawstwie konstrukcji żelbetowych. Posiadamy odpowiednie doświadczenie, roboty żelbetowe wykonujemy ok kilku lat. Dysponujemy dużym potencjałem ludzkim, a także doświadczoną kadrą. Pozwala to na samodzielną realizację dużych inwestycji.